HELYESÍRÁSI RENDSZERÜNK ALAKULÁSA ÉS A LEGÚJABB VÁLTOZÁSOK

  • Lajos Cs. Nagy nyugalmazott egyetemi docens
Kulcsszavak: kancelláriai hangjelölés, huszita helyesírás, protestáns és katolikus helyesírás, jottista–ipszilonista háború, helyesírási rendszer, szabályzatok, helyes- írási alapelvek, legújabb változások

Absztrakt

A tanulmány a bevezető részben vázlatosan bemutatja a magyar helyesírási rend- szer szerkezetét, tartalmát befolyásoló tényezőket. Nyelvtörténeti korszakonként kiemeli a legfontosabb módosulásokat. A dolgozat további, terjedelmesebb része A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának a jellemzőivel, egyszersmind a 2015- ben életbe lépett változásokkal foglalkozik.

Megjelent
25. 05. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET