A RETORIKA ÉS AZ ÉRVELŐ ESSZÉ TANÍTÁSA

  • Ildikó CSÁSZI NAGY Maribori Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Maribor Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest
Kulcsszavak: meggyőzés, érvelés, érvelő esszé, nyelvi megformálás, retorikai gyakor- latok

Absztrakt

Mai korunkban is egyre fontosabbá válik mások meggyőzése, a kulturált vitakészség elsajátítása, és erre már az iskolában is fel kell készíteni a diákokat. A tanulmány- ban a szerző bemutatja a retorika szükségességét, rövid, történeti áttekintést ad a különböző korok rétorairól, kutatóiról, majd a mai oktatásban megjelenő retori- kai ismereteket foglalja össze, hangsúlyosan az egyik érettségi feladatra, az érve- lő esszére való felkészítés folyamatát bemutatva. Az írást egy válogatott retorikai gyakorlatsor zárja.

Megjelent
25. 05. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET