A BUKOVINAI MAGYAROK ÖNÉLETRAJZI NARRATIVÁI DÉL-BÁNÁTBAN

  • Monika BALA Katedra za hungarologiju Filološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Kulcsszavak: antropológiai nyelvészet, bukovinai székely magyarok, Dél-Bánát, kvalitatív kutatás, Labov, női élettörténeti elbeszélések, lánykérés és házasság

Absztrakt

A bukovinai székely magyarok kisebbségi közösséget alkotnak a délbánáti körzetben, ahova a 19. század második felében telepedtek le. A munkában női elbeszéléseket elemzünk, a Labov féle személyes élettörténet elméletét használva (Willian Labov and Joshua Waletzky, 1967). A női narratívákban elbeszélt lánykérés és házasság témakörök példáján keresztül mutatjuk be az interjúalanyok szemszögéből nézve a hagyományos normák szakítását, illetve annak elfogadását, az események és saját döntéseik  értékelésével.

Megjelent
25. 05. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET