DEMOKRATÁK ÉS A NYUGAT JUGOSZLÁV ÉS MAGYAR KARIKATÚRÁKON (1945–1947)

  • Ágnes TAMÁS Szegedi Tudományegyetem, BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék
Kulcsszavak: karikatúrák, propaganda, Marshall-segély, görög polgárháború, Fran- co, kitelepítések, párizsi béke

Absztrakt

A tanulmány elemzi, milyen képet festettek a korszak jugoszláv (Jež) és magyar (Ludas Matyi, Szabad száj, Pesti izé, Új szó) vicclapjai2 a demokráciáról, a nyugati értékekről és világról, s hogy a legyőzött Magyarország vicclapjaiban a győztesek ellenségként bukkantak-e föl, vagy csupán a háborúért felelőssé tett németek és más jobboldali rezsimek jelentek így meg. A vizsgálódás további tárgya a párizsi béke megjelenítési módja. A munka korábbi kutatásaimhoz kapcsolódva (Tamás 2015) rámutat arra, hogyan ábrázolta a kommunista sajtó a nyugati nagyhatalmakat a békekötés elhúzódásának a vonatkozásában, miként vizionált egy a közeljövőben bekövetkező esetleges háborút, végül hogyan reagáltak a magyar humoros sajtó- termékek arra, hogy a trianoni békekötés során kijelölt határok megváltoztatása idővel egyre kevésbé tűnik valószínűnek.

Megjelent
25. 05. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
TÖRTÉNELEM