A MÁSODLAGOS SZÓBELISÉG IRODALMI VONATKOZÁSAI

Ottó BEKE

Absztrakt


A szöveg a 2016. november 17-én a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolájában megvédett doktori (PhD) érte- kezésem bevezetőjének és első fejezetének szerkesztett és egyben rövidített válto- zata. Az itt közölt írás a hangzóanyag technikai alapú közvetíthetőségén alapuló kommunikáció-történeti korszak meghatározására vállalkozik, a főbb jellemvonások azonosítása által, majd pedig ezen karakterisztikák különböző irodalmi vonatkozá- sait vizsgálja. Az eközben mozgósított irodalmi korpusz szerteágazó és heterogén jellegét az értekezés egésze foglalja keretbe; a textuális sokszínűség jelen esetben a kérdéskör relevanciáját, kiterjedtségét és aktualitását hivatott szemléltetni. A külön- böző művészeti ágakhoz tartozó alkotások tematizációja és az eltérő diszciplínák, diskurzustípusok együttes jelenléte az érvelésben a mediális konvergencia jelen- ségkörével és következményeivel áll kapcsolatban.


Kulcsszavak


másodlagos szóbeliség, hangzóanyag, irodalmi vonatkozások

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2017.2.3-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.