A „TESTESÜLTSÉG” ALAKZATAI A FOGALMI METAFORÁKBAN

Edit KATONA

Absztrakt


A szerző dolgozatában a kognitív metaforákkal kapcsolatos sokéves kutatásai nyomán a tudományelméleti alapokból kiindulva mutatja be a testesültség kérdéskörét a kognitív metaforákban. Tapasztalatait leszűrve érinti a metaforikus kompeten- cia kérdéskörét, majd a metaforikus gondolkodás alakzatait, annak leggyakoribb megnyilvánulásait, valamint a metaforák hálózatát, leképezési tényezőit mutatja be.


Kulcsszavak


kognitív metafora, test, lélek, tartály, hálózat

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2017.2.29-39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.