AZ OMNISZCIENS ELBESZÉLŐ SZEREPE SZABÓ MAGDA A DANAIDA CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Réka KOSZTRABSZKY

Absztrakt


A tanulmányban Szabó Magda A Danaida című regényének – a recepcióból egyelő- re hiányzó – narratív vizsgálatát végzem el. Ezen analízis során olyan lehetséges poétikai megfontolásokra szeretnék rámutatni, melyek az omniszciens elbeszélő alkalmazását indokolhatják, érintve ezzel az időrend, a szereplői tudatok ábrázo- lásának, valamint a fokalizációnak kérdését is.


Kulcsszavak


omniszciens elbeszélő, időrend, pszicho-narráció, elbeszélt monológ, idézett monológ, fokalizáció

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2017.2.55-70

Refbacks

  • There are currently no refbacks.