FÜZÉRSZERŰEN

Piroska TOLNAI VARGA

Absztrakt


Dolgozatomban a monográfiaírás műfaji/módszertani dilemmáival foglalkozom, Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi-monográfiája kapcsán. A vonatkozó szak- irodalmat áttekintve végiggondolom a felmerült kérdéseket: hogyan befolyásolta az autoriter-kanonikus szemlélet változása a műfaji elvárásokat, milyen szerepet játszik a biografikus szemlélet a mai monográfiában? Hogy lehet áttörni a kerete- ket anélkül, hogy felszámoljuk magát a műfajt? A felmerülő kérdésekre Szegedy- Mazsák Mihály Kosztolányi-monográfiája kínált számomra válaszlehetőségeket.


Kulcsszavak


monográfiaírás, műfaji/módszertani dilemmák, Kosztolányi-mono- gráfiák, biografikus személet, Szegedy-Maszák Mihály, Bori Imre

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2017.2.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.