ANGOL ÖNKÉNTESEK BUDA 1686-OS OSTROMÁNÁL: OKOK ÉS MOZGATÓRUGÓK

Tibor TÓTH

Absztrakt


1686-ban a törökök elleni felvonulás híre egész Európát lázba hozta, nem csoda hát, hogy tömegével tódultak a legkülönfélébb rangú és nemzetiségű önkéntesek a Lotharingiai Károly fővezérsége alatt álló keresztény seregbe. A Buda 1686-os visszavívásánál jelen lévő brit önkéntesek üde színfoltjai az ostromló tábornak, még ha nem is játszottak jelentős szerepet az ostrom történetében. Dolgozatom tematikája is hozzájuk kapcsolódik, amely a visszafoglaló háborúk egyik kevésbé, szinte alig vizsgált területei közé tartozik.

A dolgozat célja felsorolni mindazon angol résztvevőket, akik bizonyítottan részt vettek az ostromban, továbbá rövid életrajz keretében bemutatni az önkéntesek élet- rajzi hátterét, amely elengedhetetlen kelléke a tanulmány elsődleges célkitűzésének. A dolgozat keretében górcső alá kerül, hogy ki-ki milyen céloktól vezérelve vett részt a magyarországi hadműveletekben, külön hangsúlyt fektetve a korabeli angliai és európai viszonyokra, illetve megkísérli rekonstruálni a hadszíntérre vezető út körülményeit. A tanulmány kidolgozása során elsősorban korabeli kútfők kerültek felhasználásra, úgymint az önkéntesek személyes levelezései, az angol hadsereg tiszti jegyzékei, visszaemlékezések, naplóbejegyzések, hírújságok stb., továbbá a legújabb szakirodalom nyújtotta adatok angol, magyar és német nyelven.

A kutatásnak köszönhetően több mint fél tucatnyi névvel sikerült bővíteni az eddig rendelkezésre álló névlistát, illetve megállapításra került, többek között, hogy az önkéntesek túlnyomó többsége saját hadi tapasztalatainak bővítése érdekében érke- zett a háború mardosta Magyarországra.


Kulcsszavak


Buda, 1686, angol, brit, önkéntes, visszafoglaló háború

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2017.2.87-103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.