KOLDUS(ÉLET)KÉPEK

Sarolta KULCSÁR

Absztrakt


Dolgozatunkban a koldus szó köré épült/épülő frazémákat kutatjuk, de nemcsak e frazémák szinkrón megjelenési formáival foglalkozunk, hanem elsősorban fejlő- déstörténetükre helyezzük a hangsúlyt. Tesszük ezt oly módon, hogy elsősorban megvizsgáljuk a koldus szó diakrón szemantikai módosulásait, majd az azokhoz társuló frazémák diakrón megjelenési formáit elemezzük – a koldustarisznyához, a koldusbothoz, a koldusénekhez és a koldusok testi fogyatékaihoz kapcsolódó frazémák alapján. Bańczerowski szerint a frazeologizmusokban rögzült/rögzül az a világ, amelyben az adott nemzet élt/él, és ezzel együtt rögzülnek a nemzetnek azok a társadalmi-politikai szokásai is, melyek az adott kulturális és civilizációs körhöz való tartozásáról tanúskodnak. A dolgozat célja, hogy rámutasson azokra a koldus szóhoz kapcsolódó frazémákra, melyek kapcsán elemezhetővé és nyomonkövethetővé válnak az adott nemzetet ért nyelvi, történelmi és kulturális hatások.


Kulcsszavak


frazeológia, koldus, koldustarisznya, koldusbot, koldusének

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2017.2.105-117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.