A TUDOMÁNYPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁS ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS ASPEKTUSAINAK VIZSGÁLATA

Judit BOGNÁRNÉ KOCSIS

Absztrakt


A tanulmány célja a tudománypedagógiai gondolkodás és a tehetségkutatás, a tehet- séggondozás nézőpontjainak, felfogásmódjainak, összefüggéseinek vizsgálata. A szer- ző bemutatja a tehetség és a tálentum fogalmainak különböző értelmezéseit, továbbá áttekintést ad tudománypedagógia művelésének lehetőségeiről, a tehetséggondozás néhány napjainkban választható útjáról. A tanulmány többek között rámutat arra, hogy pedagógusok számára a képességfejlesztés és a tehetséggondozás kiemelt feladat kell hogy legyen; valamint, hogy a tehetséggondozó programokban való aktív részvétel, az értelmes, erőt próbáló feladatok segítik a gyermekek kvalitásainak kibontakozását.


Kulcsszavak


talentum, tehetség, tudománypedagógia, tehetséggondozás, képesség- fejlesztés

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2017.2.119-136

Refbacks

  • There are currently no refbacks.