ÚTMUTATÁS SZERZŐINKNEK

A Tanulmányokba szánt írások formai követelményei:

–elektronikus formátum,

–Times New Roman betűtípus,

–12 pontos betűméret,

–oldalanként legfeljebb 30 sor,

–másfeles sortávolság,

–sorkizárt, térköz mellőzése.

A szerző neve nagybetűs, normál betűtípusú (verzál).

A név után sorkihagyással, 11-es betűmérettel kérjük feltüntetni a munkahely teljes hivatalos

megnevezését és székhelyét, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail, telefon).

A tanulmány címe félkövér nagybetűvel, 13-as betűmérettel jelenik meg (előtte és utána sorkihagyás).

A közcímek, a művek címei és a kiemelések dőlt (kurzív) betűvel írandók.

A szövegközi hivatkozások zárójelbe kerülnek, a hivatkozás formája a következő:

a teljes mű esetében (WELLEK–WARREN 2006),

annak egy részlete esetén (WELLEK–WARREN 2006: 175).

A tanulmány végén az irodalomjegyzék (Irodalom címmel) ábécérendben következik az alábbi módon:

 

WELLEK, René–WARREN, Austin 2006. Az irodalom elmélete Budapest, Osiris Kiadó

 

VOIGT Vilmos 2009. Népi kultúránk képe. In: A hagyomány burkai. Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára. Szerk. LAJOS Katalin, TAPODI Zsuzsanna Mónika. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság. 49–75.

 

KOLLÁTH Anna 2008. Szókölcsönzés és attitűd. = Tanulmányok=Studije, 41: 50–62.

 

A kéziratok minimális terjedelme 10 (24 000 karakter), maximális terjedelme 16 oldal (40000 karakter).

A tanulmányokhoz rövid (max. 10 soros), magyar nyelvű tartalmi összefoglaló és legfeljebb 10 kulcsszó szükséges (10-es betűmérettel).

Kérjük, hogy az ábrák, diagramok ne kerüljenek be a szövegtestbe, hanem mellékletként, a beillesztés helyének pontos megjelölésével kapcsolódjanak

a tanulmányhoz.

A beérkezett tanulmányokat szakvéleményeztetjük. A megjelenés feltétele két pozitív recenzió