Címmutató böngészése


 
Kiadás Cím
 
szám 2 (2016) A BETEG TEST ÁRVA BETHLEN KATA ÖNÉLETÍRÁSÁBAN Absztrakt   PDF
TAMARA MORVAI NAGYBALI
 
szám 2 (2015) A DEIXIS SZEREPE A TÉR- ÉS IDŐVISZONYOK ÁBRÁZOLÁSÁBAN Absztrakt   PDF
ANITA UJVÁRI TÓTH
 
szám 2 (2016) A FALU EMLÉKEZETE – VIRTUÁLIS FALVAK, MIKROVILÁGOK ÉS NOVELLAALAKZATOK Absztrakt   PDF
GABRIELLA LÓDI
 
szám 2 (2016) A FORDÍTÁS FORDÍTÁSA: A NÉMET FORDÍTÁS HATÁSA A MAGYAR VISSZAFORDÍTÁSOK KOMMUNIKATÍV DINAMIZMUSÁRA Absztrakt   PDF
ZSOLT PÁPISTA
 
szám 1 (2016) A KÁROMKODÁSKULTÚRA PRAGMATIKAI VIZSGÁLATA VÉGEL LÁSZLÓ NEOPLANTA, AVAGY AZ ÍGÉRET FÖLDJE CÍMŰ REGÉNYÉBEN Absztrakt   PDF
TÍMEA TÓTH
 
szám 2 (2015) A KIVITELEZÉS HIBÁI MINT MEGAKADÁSJELENSÉGEK KÖZÉPISKOLÁSOK FOGALMAZÁSAIBAN Absztrakt   PDF
EDIT KATONA
 
szám 1 (2016) A LÁB/НОГА FŐNEVEKBŐL ALKOTOTT MAGYAR ÉS SZERB SZAVAK KONTRASZTÍV ELEMZÉSE Absztrakt   PDF
EDIT ANDRIĆ
 
szám 1 (2016) A MAGYAR IRODALOM KIALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE A BÁCSKA ÉS A BÁNSÁG TERÜLETÉN Absztrakt   PDF
FERENC MÁK
 
szám 2 (2016) A MESE MINT ŐSRÉGI EPIKAI NARRÁCIÓ Absztrakt   PDF
MÁRTA TÖRTELI TELEK
 
szám 2 (2016) A MONARCHIA-IRODALOM SZTEREOTÍPIÁINAK TOVÁBBÉLÉSE ÉS HATÁRAI BALÁZS ATTILA, GION NÁNDOR ÉS MAJOROS SÁNDOR NOVELLÁIBAN Absztrakt   PDF
GÁBOR CRNKOVITY
 
szám 1 (2016) A MONARCHIA-IRODALOM SZTEREOTÍPIÁINAK TOVÁBBÍRÁSAI ÉS KULTÚRAKÖZISÉGE A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLAIRODALOMBAN Absztrakt   PDF
GÁBOR CRNKOVITY
 
szám 2 (2015) A MOSDÓJELEK KONTRASZTíV SZEMIOTIKAI VIZSGÁLATA NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI ÉS SZERBIAI PÉLDA ALAPJÁN Absztrakt   PDF
TÍMEA TÓTH
 
szám 2 (2016) A POPULÁRIS REGISZTER TANÍTÁSA/TANÍTHATÓSÁGA AZ IRODALOMÓRÁN Absztrakt   PDF
ÁGOTA TÓTH
 
szám 2 (2016) A SZERETET HIMNUSZÁNAK DIAKRÓN ELEMZÉSE A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN Absztrakt   PDF
BRIGITTA SZALMA
 
szám 2 (2016) A XIX. SZÁZADI VERSES REGÉNYEK TOVÁBBÉLÉSE A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMBAN Absztrakt   PDF
DÓRA KECSENOVICS‒SZABÓ
 
szám 2 (2015) AZ AZONOS NYELV, EREDET ÉS TÖRTÉNELEM KÖZÖSSÉGGÉ KELL, HOGY KOVÁCSOLJON MINKET! Részletek   PDF
ENIKŐ GRUBER
 
szám 2 (2015) AZ ÍZ SZÓ ÉS CSALÁDJA Absztrakt   PDF
ILONA RAJSLI
 
szám 2 (2016) AZ "OBSIDIO SZIGETIANA" HORVÁT FORDÍTÁSA Absztrakt   PDF
CSILLA UTASI
 
szám 2 (2015) CSUKA ZOLTÁN-KUTATÁSOK AZ ÚJVIDÉKI BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON Absztrakt   PDF
HARGITA HORVÁTH FUTÓ
 
szám 1 (2016) DISZTÓPIÁK EGYMÁS KÖZT Absztrakt   PDF
DÁVID LÁBADI
 
szám 1 (2016) ESZMÉK ÉS ÁGYúK KERESZTTÜZÉBEN Absztrakt   PDF
ZOLTÁN GYÖRE, ATTILA PFEIFFER
 
szám 2 (2016) HASONLATOK A SZIGETI VESZEDELEM SZÖVEGÉBEN Absztrakt   PDF
ILONA RAJSLI
 
szám 2 (2015) IGAZI "CROSSOVER": A JANIKOVSZKY–RÉBER „KÉPESKÖNYV” Absztrakt   PDF
ANIKÓ UTASI
 
szám 1 (2016) INNOVATÍV TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSA A TANÁRKÉPZÉSBEN Absztrakt   PDF
GYÖRGY MOLNÁR
 
szám 2 (2015) IRODALMI HATÁRÁTLÉPÉSEK LJUDMILA ULICKAJA ÉLETMŰVÉBEN Absztrakt   PDF
EDIT V. GILBERT
 
1 - 25 of 38 tételek 1 2 > >>