Címmutató böngészése


 
Kiadás Cím
 
szám 2 (2016) A BETEG TEST ÁRVA BETHLEN KATA ÖNÉLETÍRÁSÁBAN Absztrakt   PDF
TAMARA MORVAI NAGYBALI
 
szám 1 (2017) A BUKOVINAI MAGYAROK ÖNÉLETRAJZI NARRATIVÁI DÉL-BÁNÁTBAN Absztrakt   PDF (Srpski)
Monika BALA
 
szám 2 (2015) A DEIXIS SZEREPE A TÉR- ÉS IDŐVISZONYOK ÁBRÁZOLÁSÁBAN Absztrakt   PDF
ANITA UJVÁRI TÓTH
 
szám 2 (2016) A FALU EMLÉKEZETE – VIRTUÁLIS FALVAK, MIKROVILÁGOK ÉS NOVELLAALAKZATOK Absztrakt   PDF
GABRIELLA LÓDI
 
szám 2 (2016) A FORDÍTÁS FORDÍTÁSA: A NÉMET FORDÍTÁS HATÁSA A MAGYAR VISSZAFORDÍTÁSOK KOMMUNIKATÍV DINAMIZMUSÁRA Absztrakt   PDF
ZSOLT PÁPISTA
 
szám 1 (2016) A KÁROMKODÁSKULTÚRA PRAGMATIKAI VIZSGÁLATA VÉGEL LÁSZLÓ NEOPLANTA, AVAGY AZ ÍGÉRET FÖLDJE CÍMŰ REGÉNYÉBEN Absztrakt   PDF
TÍMEA TÓTH
 
szám 2 (2015) A KIVITELEZÉS HIBÁI MINT MEGAKADÁSJELENSÉGEK KÖZÉPISKOLÁSOK FOGALMAZÁSAIBAN Absztrakt   PDF
EDIT KATONA
 
szám 1 (2016) A LÁB/НОГА FŐNEVEKBŐL ALKOTOTT MAGYAR ÉS SZERB SZAVAK KONTRASZTÍV ELEMZÉSE Absztrakt   PDF
EDIT ANDRIĆ
 
szám 1 (2016) A MAGYAR IRODALOM KIALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE A BÁCSKA ÉS A BÁNSÁG TERÜLETÉN Absztrakt   PDF
FERENC MÁK
 
szám 2 (2017) A MAGYAR NYELV HORVÁTORSZÁGBAN Részletek   PDF
Ilona RAJSLI
 
szám 2 (2017) A MÁSODLAGOS SZÓBELISÉG IRODALMI VONATKOZÁSAI Absztrakt   PDF
Ottó BEKE
 
szám 2 (2016) A MESE MINT ŐSRÉGI EPIKAI NARRÁCIÓ Absztrakt   PDF
MÁRTA TÖRTELI TELEK
 
szám 2 (2016) A MONARCHIA-IRODALOM SZTEREOTÍPIÁINAK TOVÁBBÉLÉSE ÉS HATÁRAI BALÁZS ATTILA, GION NÁNDOR ÉS MAJOROS SÁNDOR NOVELLÁIBAN Absztrakt   PDF
GÁBOR CRNKOVITY
 
szám 1 (2016) A MONARCHIA-IRODALOM SZTEREOTÍPIÁINAK TOVÁBBÍRÁSAI ÉS KULTÚRAKÖZISÉGE A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLAIRODALOMBAN Absztrakt   PDF
GÁBOR CRNKOVITY
 
szám 2 (2015) A MOSDÓJELEK KONTRASZTíV SZEMIOTIKAI VIZSGÁLATA NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI ÉS SZERBIAI PÉLDA ALAPJÁN Absztrakt   PDF
TÍMEA TÓTH
 
szám 2 (2016) A POPULÁRIS REGISZTER TANÍTÁSA/TANÍTHATÓSÁGA AZ IRODALOMÓRÁN Absztrakt   PDF
ÁGOTA TÓTH
 
szám 1 (2017) A RETORIKA ÉS AZ ÉRVELŐ ESSZÉ TANÍTÁSA Absztrakt   PDF   PDF (Srpski)
Ildikó CSÁSZI NAGY
 
szám 2 (2016) A SZERETET HIMNUSZÁNAK DIAKRÓN ELEMZÉSE A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN Absztrakt   PDF
BRIGITTA SZALMA
 
szám 2 (2017) A TOLDI ESTÉJÉNEK SZERB FORDÍTÁSA Absztrakt   PDF
UTASI Csilla
 
szám 1 (2017) A TOLDI-TRILÓGIA: A ROMÁNC, A TÖRTÉNELMI ÉS A VERSES REGÉNY DISKURZUSA Absztrakt   PDF   PDF (Srpski)
Erika BENCE
 
szám 2 (2017) A TUDOMÁNYPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁS ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS ASPEKTUSAINAK VIZSGÁLATA Absztrakt   PDF
Judit BOGNÁRNÉ KOCSIS
 
szám 1 (2017) A TŰZKÚT HERMETIKUS VERSBESZÉDÉNEK WEÖRESI SAJÁTOSSÁGA Absztrakt   PDF
Emese MÁTÉ PETRIK
 
szám 2 (2016) A XIX. SZÁZADI VERSES REGÉNYEK TOVÁBBÉLÉSE A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMBAN Absztrakt   PDF
DÓRA KECSENOVICS‒SZABÓ
 
szám 2 (2017) A „TESTESÜLTSÉG” ALAKZATAI A FOGALMI METAFORÁKBAN Absztrakt   PDF
Edit KATONA
 
szám 2 (2017) ANGOL ÖNKÉNTESEK BUDA 1686-OS OSTROMÁNÁL: OKOK ÉS MOZGATÓRUGÓK Absztrakt   PDF
Tibor TÓTH
 
1 - 25 of 64 tételek 1 2 3 > >>