ГОРДАНА ПОКРАЈАЦ. 2016. АНТИЧКЕ РЕФЛЕКСИЈЕ У ПОЕТИЦИ И ПОЕЗИЈИ ДУБРОВАЧКЕ РЕНЕСАНСЕ. НОВИ САД: ОРФЕЛИН ИЗДАВАШТВО, 361 СТР.

  • Јелена Ђ. Марићевић Филозофски факултет у Новом Саду Одсек за српску књижевност и језик
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Prikazi