A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Sve

-

-, -

A

Andrić, Edita J., Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za hungarologiju
Antić, Anja Ž., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet studentkinja doktorskih studija
Antić, Tanja Ž., Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet
Anđelić, Ikonija, Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

B

Bajat, Snežana G., OŠ ,,Danilo Zelenović”, Sirig
Balek, Tijana I., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Student doktorskih studija
Bardić, Nataša Radusin, Filozofski fakultet, Novi Sad
Bijedić, Mirna, Gradska uprava Trebinje Vuka Karadžića 2 89 101, Trebinje
Biljetina, Jelena Lj.
Bogunović, Marko M., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

Č

Čukić, Sanja D., Fakultet za poslovno industrijski menadžment Univerzitet Union

D

Dărăbuş, Carmen, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, România
Dragić, Mila R., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Dražić, Silvia H., Univerzitet u Novom Sadu
Držajić, Katarina P., Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

E

Eccher, Christian, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski Fakultet
El Farra, Hana H., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

F

Filipović-Kovačević, Sonja D., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

G

Gábrity, Eszter, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica studenkinja doktorskih studija
Gavranović, Valentina M.
Gojković, Nataša, Univerzitet u Novom Sadu Pedagoški fakultet u Somboru
Gojković, Nataša, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet (Srbija)

I

Ilić, Nina D.
Izgarjan, Aleksandra M.

J

Jakovljević, Bojana M.
Jakovljević, Bojana M., University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
Jakovljević, Mladen M., Filozofski fakultet, Novi Sad
Jakovljević, Mladen M., Edukativni centar Avalon Novi Sad
Janjetović, Ljubica, Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi
Jankov, Sonja R., University of Belgrade, Faculty of Political Science
Jankov, Sonja R., Faculty of Philosophy and Art, Prague (Czechia)

K

Kačavendić, Marija
Kampouris, Anastassios L., Демокритов трачки универзитет, Комотини (Грчка) докторанд
Kardoš, Aleksandra Š.
Kardoš, Aleksandra Š., University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
Karlaš, Sonja M., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet
Kałasznik, Marcelina
Kałasznik, Marcelina, Uniwersytet Wrocławski (Poljska)
Kolaković, Ivana R.
Košničar, Sofija M., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet
Kovačević, Predrag S., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

L

Lalić, Mihaela R., Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet, Nikšić
Lazović, Aleksandar M., OŠ „Jovan Grčić Milenko”, Beočin
Lazović, Mihaela, OŠ „Jovan Popović” Novi Sad
Lazović, Mihaela M., Filozofski fakultet, Novi Sad
Liguori, Mario, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

M

Makišova, Ana J., Filozofski fakultet u Novom Sadu
Mandić, Jelena Ž.
Mandić, Slađana D.
Marinkov, Ivana S., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Mayer, Lana Ž., Abteilung für Sprachen Fakultät für Lehrerbildung
Mihailović, Jelena G., Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Milanov, Albina M., Filozofskи fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Miljak, Ivana I., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet
Miljak, Ivana I., Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Milovanov, Dajana Z., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Studentkinja master studija

N

Nenadić, Filip, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet
Neshkovska, Silvana T., Faculty of Administration and Information Systems Management Bitola
Ninković, Sanja A., Filozofski fakultet, Novi Sad
Novakov, Predrag, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet
Novakov, Predrag
Novkinić, Sandra, Univerzitet u Bihaću Pedagoški fakultet

O

Olaru, Ioana Iulia, Lect. univ. dr., Fac. de Arte Vizuale şi Design, Univ. de Arte „G. Enescu”, Iaşi, România

P

Papišta, Žolt A., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Pavlović, Dunja D.
Pervan, Dajana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za Germanistiku Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
Petrović, Jovana M., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu Studentkinja doktorskih studija
Popović, Aleksandar S.
Popović, Virginia, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Odsek za rumunski jezik i književnost
Pupezin, Milan M.
Putnik, Manuela N., Abteilung für Sprachen Fakultät für Lehrerbildung

R

Radić Bojanić, Biljana B., University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
Radovanović, Aleksandra M., Gimnazija, Vrnjačka Banja
Reba, Jovana M., Vlada AP Vojvodine, Novi Sad
Reba, Jovana M., Vlada AP Vojvodine Novi Sad
Ristić, Gordana M., Filozofski fakultet, Novi Sad
Rupar, Jovana, Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Š

Šafer, Marina Ј., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

S

Samardžić, Ana Ž., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

Š

Šarić, Anja
Šaru, Tamara S., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

S

Silaški, Nadežda R., University of Belgrade, Faculty of Economics
Simurdić, Iva M.
Simurdić, Iva M., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Stamenković, Slađana
Stamenković, Slađana S.
Stanić, Tamara B., Muzička škola „Isidor Bajić”, Novi Sad Studentkinja doktorskih studija
Szczęk, Joanna, Uniwersytet Wrocławski

T

Trajkova, Zorica P., Department of English Language and Literature, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje
Trifunjagić, Ivan K.
Trpčevski, Aleksandar Đ., Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

V

Valentová, Anna Margaréta V., Oddelenie slovakistiky Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade
Vilić, Ivana M., Filozofski fakultet Novi Sad
Vujić, Ivana M., Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Đ

Đorić, Valentina N.

Ђ

Ђурђевић, Сава Д., ОШ „Херој Јанко Чмелик“ Карађорђева 2, Стара Пазова
Ђуричић, Младен З., Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет студент мастерских студија
Ђуричић, Младен З., Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду

Ј

Јанићијевић, Марко М., Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за филолошке науке

1 - 25 od 154 stavki    1 2 > >>