Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
God. 5, Br. 5 (2015) Dirk Geeraerts. 2006. "Words and Other Wonders:Papers on Lexical and Semantic Topics". Berlin – New York: Mouton de Gruyter Detalji   PDF (English)
Aleksandra Š. Kardoš
 
God. 4, Br. 4 (2014) ALHEMIJA DIJAMANTA U ZALJUBLJENIM ŽENAMA: LORENSOVI DEMONI NEPRILAGOĐENOSTI Apstrakt   PDF
Nataša Gojković
 
God. 1, Br. 1 (2011) ALTERNATIVNE STVARNOSTI FILIPA K. DIKA Apstrakt   PDF
Mladen M. Jakovljević
 
God. 1, Br. 1 (2011) ANALYSE CONTRASTIVE DES STRATÉGIES LINGUISTIQUES UTILISÉES POUR EXPRIMER UNE GRATITUDE EXPLICITE ET ÉMOTIONNELLE EN MACÉDONIEN ET EN ANGLAIS Apstrakt   PDF
Silvana T. Neshkovska
 
God. 1, Br. 1 (2011) AUDITORY PERCEPTION OF SERBIAN AND ENGLISH VOICELESS STOPS BY SERBIAN SPEAKERS AND INTERFERENCE Apstrakt   PDF
Bojana M. Jakovljević
 
God. 5, Br. 5 (2015) "BESNILO" – INTERTEKSTUALNI LAVIRINT Apstrakt   PDF
Albina M. Milanov
 
God. 6, Br. 6 (2016) BRENNENDE GEFÜHLE: DIE STRUKTURMETAPHER EMOTION IST FEUER IN DEUTSCHEN, SERBISCHEN UND UNGARISCHEN PHRASEOLOGISMEN Apstrakt   PDF
Žolt A. Papišta
 
God. 2, Br. 2 (2012) CIP Detalji   PDF
- -
 
God. 4, Br. 4 (2014) CONTEXTUL MULTIETNIC AL ANTROPONIMIEI ÎN SATUL SELEUŞ Apstrakt   PDF
Carmen Dărăbuş, Virginia Popović
 
God. 6, Br. 6 (2016) DIE FUNKTION DES GESPENSTERMOTIVS BEI FRIEDRICH DE LA MOTTE FOUQUÉ UND HEINRICH VON KLEIST Apstrakt   PDF
Ivana S. Marinkov
 
God. 1, Br. 1 (2011) DISKURSNE FUNKCIJE ŽANRA I RETORIČKA STRUKTURA TEKSTOVA NOVINSKE KNJIŽEVNE KRITIKE Apstrakt   PDF
Ivan K. Trifunjagić
 
God. 2, Br. 2 (2012) DVOSTRUKI MODALI U PRIMERIMA BRITANSKOG ENGLESKOG JEZIKA Apstrakt   PDF
Aleksandra M. Radovanović
 
God. 3, Br. 3 (2013) DŽOJSOVSKA PRAZNA FORMA RAZLIKE Apstrakt   PDF (English)
Sonja R. Jankov
 
God. 5, Br. 5 (2015) Ekvivalenti engleskog predloga of u srpskom jeziku: kontrastivna analiza korpusa Apstrakt   PDF (English)
Jelena Lj. Biljetina
 
God. 3, Br. 3 (2013) ELEMENTI PANK FILOZOFIJE U "BETONSKOM VRTU" IJANA MAKJUANA Apstrakt   PDF (English)
Aleksandar S. Popović
 
God. 4, Br. 4 (2014) ENGLESKI DVOČLANI GLAGOLI SA PARTIKULAMA OFF I ON I NJIHOV PREVOD NA SRPSKI JEZIK – KORPUSNA ANALIZA Apstrakt   PDF (English)
Aleksandra Š. Kardoš
 
God. 2, Br. 2 (2012) ESEJI JELE SPIRIDONOVIĆ SAVIĆ U SVETLU RELIGIOZNOG MISTICIZMA Apstrakt   PDF
Jovana M. Reba
 
God. 6, Br. 6 (2016) ESEJISTIČKI IZRAZ U DJELU GLORIJE ANSALDUE „BORDERLANDS/LA FRONTERA: THE NEW MESTIZA“ Apstrakt   PDF
Mirna Bijedić
 
God. 6, Br. 6 (2016) FRAZEOLOGIZMI SA LEKSEMAMA ĐAVO (VRAG) / DEVIL U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Marina Ј. Šafer
 
God. 5, Br. 5 (2015) FRAZEOLOGIZMI SA LEKSEMOM JEZIK I CILJNIM DOMENOM JEZIČKE RADNJE U SRPSKOM I U ENGLESKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Mila R. Dragić
 
God. 6, Br. 6 (2016) FRAZNI GLAGOLI SA PARTIKULAMA DOWN I UP U ENGLESKOM I NJIHOVI SRPSKI EKVIVALENTI – KORPUSNA ANALIZA Apstrakt   PDF (English)   PDF
Slađana D. Mandić
 
God. 1, Br. 1 (2011) FROM POWERFRAUEN TO JUNK-FOOD-ESSER: ANGLICISMS IN THE LANGUAGE OF GERMAN WOMEN’S MAGAZINES Apstrakt   PDF
Lana Ž. Mayer, Manuela N. Putnik
 
God. 5, Br. 5 (2015) FUNKCIJSKE PROJEKCIJE U SRPSKOM NOMINALNOM KOMPLEKSU Apstrakt   PDF
Predrag S. Kovačević, Milan M. Pupezin
 
God. 1, Br. 1 (2011) GUBLJENJE GLASOVA U SAVREMENOM FRANCUSKOM RAZGOVORNOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Nataša Radusin Bardić
 
God. 2, Br. 2 (2012) HEAD AS A CONTAINER IN ENGLISH AND SERBIAN – A COGNITIVE LINGUISTIC PERSPECTIVE Apstrakt   PDF
Nadežda R. Silaški, Biljana B. Radić Bojanić
 
God. 2, Br. 2 (2012) HEDGES IN MOVIE DIALOGUES IN ENGLISH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS Apstrakt   PDF
Hana H. El Farra
 
God. 2, Br. 2 (2012) HETEROTOPIJA U PINČONOVIM ROMANIMA V. I DUGA GRAVITACIJE Apstrakt   PDF
Mladen M. Jakovljević
 
God. 2, Br. 2 (2012) HOMOEROTSKI TOPOS U ZALJUBLJENIM ŽENAMA D. H. LORENSA: BLUTSBRÜDERSCHAFT – SAN ILI NOĆNA MORA? Apstrakt   PDF
Nataša Gojković
 
God. 4, Br. 4 (2014) IAN McEWAN. 2010. SOLAR Detalji   PDF
Tamara S. Šaru
 
God. 3, Br. 3 (2013) IAN McEWAN. 2012. SWEET TOOTH. TORONTO: ALFRED A. KNOPF CANADA, 294. Detalji   PDF (English)
Jelena Ž. Mandić
 
God. 6, Br. 6 (2016) IDENTITÄT(EN) IN MAX FRISCHS DRAMA ANDORRA Apstrakt   PDF
Dajana Pervan
 
God. 2, Br. 2 (2012) IL GRAND TOUR NEL PARADISO ABITATO DA DIAVOLI Apstrakt   PDF
Mario Liguori
 
God. 5, Br. 5 (2015) Izostavljanje predloga u posebnim oblicima elipse u srpskohrvatskom Apstrakt   PDF (English)
Anja Šarić
 
God. 1, Br. 1 (2011) IZRAŽAVANJE BUDUĆNOSTI U FRANCUSKOM I SRPSKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Jelena G. Mihailović
 
God. 2, Br. 2 (2012) JUDITA ŠALGO: IDENTITET I STRATEGIJE IDENTIFIKACIJA Apstrakt   PDF
Silvia H. Dražić
 
God. 4, Br. 4 (2014) KATALOGIZACIJE SEĆANJA KAO TEHNIKE PRIPOVEDANJA SOPSTVA (Dž. D. Selindžer, Simor: uvod i Vladimir Tasić, Oproštajni dar) Apstrakt   PDF
Marko M. Bogunović
 
God. 7, Br. 7 (2017) KNJIŽEVNI VERIZAM U ITALIJANSKOJ JEDNOČINKI KAVALERIJA RUSTIKANA Apstrakt   PDF
Tamara B. Stanić
 
God. 7, Br. 7 (2017) KOMPARATIVNI GLAGOLI U SRPSKOM JEZIKU U POREĐENJU SA ENGLESKIM I RUSKIM Apstrakt   PDF
Tijana I. Balek
 
God. 1, Br. 1 (2011) KONCEPTUALNA ANALIZA NEMAČKIH I SRPSKIH SOMATIZAMA U SEMANTIČKOM POLJU STRAH Apstrakt   PDF
Gordana M. Ristić
 
God. 5, Br. 5 (2015) KONTRASTIVER VERGLEICH VON ANTHROPONYMEN AUS E.T.A. HOFFMANNS NUSSKNACKER UND MAUSEKÖNIG AUF DEUTSCH, SERBISCH UND KROATISCH Apstrakt   PDF (English)
Iva M. Simurdić
 
God. 5, Br. 5 (2015) KONTRASTIVNA ANALIZA BIBLIJSKIH FRAZEOLOGIZAMA U ENGLESKOM, NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Ikonija Anđelić
 
God. 3, Br. 3 (2013) KONTRASTIVNA ANALIZA MORFOLOŠKE I SEMANTIČKE STRUKTURE IMENIČKIH SLOŽENICA U NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Mihaela R. Lalić
 
God. 3, Br. 3 (2013) KOSMIČKI HOROR, GOTSKO TELO I TEKST: H. F. LAVKRAFTOVA „SENKA NAD INSMUTOM” Apstrakt   PDF (English)
Sonja M. Karlaš
 
God. 3, Br. 3 (2013) KOSMIČKI HOROR, GOTSKO TELO I TEKST: H. F. LAVKRAFTOVA „SENKA NAD INSMUTOM” Apstrakt   PDF (English)
Sonja M. Karlaš
 
God. 2, Br. 2 (2012) LA FUGA DALLA STORIA: OSVALDO RAMOUS Apstrakt   PDF
Christian Eccher
 
God. 7, Br. 7 (2017) LEKSIČKO POLJE GLAGOLA JEDENJA U ENGLESKOM I SRPSKOM: KONTRASTIVNA ANALIZA Apstrakt   PDF (English)
Jelena Lj. Biljetina
 
God. 2, Br. 2 (2012) Lesli Fajnberg. 2011. Stoun buč bluz. Beograd: Queer Beograd, 9–339. Apstrakt   PDF
Tanja Ž. Antić
 
God. 6, Br. 6 (2016) LET KAO METAFORA U ROMANU TONI MORISON “SONG OF SOLOMON” Apstrakt   PDF (English)
Aleksandra M. Izgarjan
 
God. 4, Br. 4 (2014) MAY/MIGHT I NJIHOVI SRPSKI EKVIVALENTI – NOVE TENDENCIJE U UPOTREBI Apstrakt   PDF
Snežana G. Bajat
 
God. 5, Br. 5 (2015) MOTIV TAŠTINE U DELU BORISLAVA PEKIĆA "USPENJE I SUNOVRAT IKARIJA GUBELKIJANA" Apstrakt   PDF
Ivana M. Vujić
 
God. 2, Br. 2 (2012) NAZIVI ZA CRVENE NIJANSE U MAĐARSKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Edita J. Andrić
 
God. 7, Br. 7 (2017) O ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА СА ЛЕКСЕМОМ ОПАНАК У АЛБАНСКОМ, РУМУНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Apstrakt   PDF
Предраг J. Мутавџић, Тања Ј. Трајковић, Anastassios L. Kampouris
 
God. 2, Br. 2 (2012) ODNOS BOŠKA TOKINA I MILOŠA CRNJANSKOG PREMA MIKELANĐELU Apstrakt   PDF
Ivana I. Miljak
 
God. 2, Br. 2 (2012) ODNOS PREMA STVARNOSTI I STVARALAŠTVU U DRAMAMA SVETISLAVA BASARE Apstrakt   PDF
Anja Ž. Antić
 
God. 5, Br. 5 (2015) Podizanje i podizanje sa kopijom u engleskom i srpskom Apstrakt   PDF (English)
Nina D. Ilić
 
God. 4, Br. 4 (2014) POEZIJA SILVIJE PLAT U OKVIRIMA DRUGOG TALASA FEMINIZMA Apstrakt   PDF
Sandra Novkinić
 
God. 6, Br. 6 (2016) POJAM VREMENA U ROMANU “DETE U VREMENU” IJANA MAKJUANA Apstrakt   PDF (English)
Slađana S. Stamenković
 
God. 4, Br. 4 (2014) POSTMODERNI PEJZAŽI U KLANICI PET Apstrakt   PDF (English)
Marija Kačavendić
 
God. 3, Br. 3 (2013) PREDLOŠKO-PADEŽNE KONSTRUKCIJE SA SEMANTIČKOM KOMPONENTOM UNUTRAŠNJOSTI U SRPSKOM I SLOVENAČKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Ana Ž. Samardžić
 
God. 7, Br. 7 (2017) PREVOĐENJE ELEMENATA INDIJANSKE KULTURE U ROMANU DEVOJČICA SA OSTRVA DUHOVA LUIZ ERDRIČ Apstrakt   PDF
Jovana M. Petrović
 
God. 6, Br. 6 (2016) PROBLÉM “ANJELSKÝCH KRAJÍN” V SLOVENSKEJ PRÓZE ŠTYRIDSIATYCH ROKOV 20. STOROČIA Apstrakt   PDF
Anna Margaréta V. Valentová
 
God. 4, Br. 4 (2014) PSIHONARATOLOŠKI PRISTUP ISPITIVANJU KNJIŽEVNOSTI Apstrakt   PDF
Filip Nenadić
 
God. 2, Br. 2 (2012) Reč urednika Detalji   PDF
Predrag Novakov
 
God. 2, Br. 2 (2012) REFLEKSI LATINSKOG GERUNDIVA U ROMANSKIM JEZICIMA Apstrakt   PDF
Aleksandar Đ. Trpčevski
 
God. 1, Br. 1 (2011) ROD I TRANSVESTIJA U HAREMSKOM DISKURSU JELENE DIMITRIJEVIĆ Apstrakt   PDF
Jovana M. Reba
 
God. 5, Br. 5 (2015) SEMANTIČKA INTERPRETACIJA PROSTORA U DRAMI "MAČKA NA USIJANOM LIMENOM KROVU" TENESIJA VILIJAMSA Apstrakt   PDF
Ljubica Janjetović
 
God. 3, Br. 3 (2013) SEMIOTIČKI I INTERTEKSTUALNI ASPEKTI HRONOTOPA UBISTVA NA VRATIMA KUĆE KOD IVA ANDRIĆA I GABRIJELA MARKESA Apstrakt   PDF
Sofija M. Košničar
 
God. 7, Br. 7 (2017) SIMBOLIKA CRVENOG CVEĆA U POEZIJI SILVIJE PLAT Apstrakt   PDF
Dajana Z. Milovanov
 
God. 6, Br. 6 (2016) SINTAKSIČKA STRUKTURA SPECIFIKACIJSKIH I PREDIKATIVNIH KOPULATIVNIH KLAUZA Apstrakt   PDF (English)
Valentina N. Đorić
 
God. 1, Br. 1 (2011) SLOVÁ CUDZIEHO PÔVODU V ÚSTNYCH JAZYKOVÝCH PREJAVOCH VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV Apstrakt   PDF
Ana J. Makišova
 
God. 5, Br. 5 (2015) Složene imenice u staroengleskom i srednjeengleskom periodu Apstrakt   PDF (English)
Valentina M. Gavranović
 
God. 6, Br. 6 (2016) STRAH, LJUBAV I TUGA U "KRABATU" OTFRIDA PROJSLERA I „ČAROBNJAKOVOM ŠEGRTU“ KARELA ZEMANA Apstrakt   PDF
Iva M. Simurdić
 
God. 1, Br. 1 (2011) TELIČNE SITUACIJE I IMPERFEKTIVNI GLAGOLSKI VID U ENGLESKOM I RUMUNSKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Mihaela M. Lazović, Aleksandar M. Lazović
 
God. 1, Br. 1 (2011) TELIČNOST KOD GLAGOLA KRETANJA U FRANCUSKOM I U SRPSKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Ivana M. Vilić
 
God. 2, Br. 2 (2012) TELIČNOST U ENGLESKOM I RUMUNSKOM JEZIKU Apstrakt   PDF
Mihaela Lazović
 
God. 4, Br. 4 (2014) TEMPÊTE, DEUX NOVELLAS DE JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO Apstrakt   PDF
Dunja D. Pavlović
 
God. 1, Br. 1 (2011) THE CHURCH SLAVIC ELEMENTS IN THE RUTHENIAN LANGUAGE Apstrakt   PDF
Михайло П. Фейса
 
God. 3, Br. 3 (2013) THE UNDERLYING STRUCTURE OF ENGLISH NOMINAL COMPOUNDS WITHOUT A VERBAL ELEMENT AND THEIR SERBIAN TRANSLATION EQUIVALENTS Apstrakt   PDF
Bojana M. Jakovljević
 
God. 1, Br. 1 (2011) ULOGA POEZIJE U POST-TEATRU MILENE MARKOVIĆ Apstrakt   PDF
Sonja R. Jankov
 
God. 4, Br. 4 (2014) UN PERSONAJ CONTROVERSAT PE SCENA ISTORIEI RELIGIILOR: ZALMOXIS Apstrakt   PDF
Ioana Iulia Olaru
 
God. 2, Br. 2 (2012) UPUTSTVO ZA PRIPREMU RUKOPISA Apstrakt   PDF   PDF (English)
- -
 
God. 2, Br. 2 (2012) Uređivački odbor Detalji   PDF
- -
 
God. 7, Br. 7 (2017) USPON SUPKULTURE: PRELAZ IZ SUPKULTURE U HEGEMONIJU U ROMANU BORILAČKI KLUB ČAKA PALAHNJUKA Apstrakt   PDF (English)
Slađana Stamenković
 
God. 1, Br. 1 (2011) UZ PRVI BROJ ZBORNIKA ZA JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU Apstrakt   PDF
Predrag Novakov
 
God. 3, Br. 3 (2013) VIKTORIJANSKO NASUPROT MODERNOM: MODALNOST U JEZIKU FAULSOVE ŽENSKE FRANCUSKOG PORUČNIKA Apstrakt   PDF (English)
Katarina P. Držajić
 
God. 5, Br. 5 (2015) Waldemar Czachur – Marta Czyżewska – Kinga Zielińska (Hrsg.). 2015. "Sprache in der Zeit – Zeit in der Sprache". Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Detalji   PDF (English)
Marcelina Kałasznik
 
God. 1, Br. 1 (2011) WHAT YOU CAN (NOT ) SAY ANYTIME AND ANYWHERE – On Taboos in Language Apstrakt   PDF
Sanja A. Ninković
 
God. 2, Br. 2 (2012) WIE MACHT MAN EINEN NAMEN IN DER KOCHKUNST? – ZUR ANALYSE DER NOMINATIONSPROZESSE IM KULINARISCHEN (AM BEISPIEL DER DEUTSCHEN BEZEICHNUNGEN FÜR EISDESSERTS) Apstrakt   PDF
Marcelina Kałasznik, Joanna Szczęk
 
God. 7, Br. 7 (2017) ZAROBLJENE IZMEĐU TRADICIONALNOG I MODERNOG: RODNE ULOGE U DRAMAMA TRAMVAJ ZVANI ŽELJA I MAČKA NA USIJANOM LIMENOM KROVU TENESIJA VILIJAMSA Apstrakt   PDF (English)
Ivana R. Kolaković
 
God. 6, Br. 6 (2016) ŽIVOT IZMEĐU DVE KULTURE: EGZIL U DELU TUMAČ BOLESTI DŽAMPE LAHIRI Apstrakt   PDF
Sanja D. Čukić
 
God. 2, Br. 2 (2012) ZNAČAJ VIZUELNOG ELEMENTA PRI INTERPRETACIJI REKLAMA NA SRPSKOM JEZIKU (PRIKAZ IZ UGLA TEORIJE POJMOVNE INTEGRACIJE) Apstrakt   PDF
Sonja D. Filipović-Kovačević
 
God. 7, Br. 7 (2017) ZNAČENJA BELE I CRNE BOJE U ENGLESKIM I SRPSKIM IDIOMIMA: KONTRASTIVNA ANALIZA Apstrakt   PDF (English)
Slađana D. Mandić
 
God. 6, Br. 6 (2016) АНЂЕЛКА ПЕЈОВИЋ. 2015. КОНТРАСТИВНА ФРАЗЕОЛОГИЈА ШПАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА. КРАГУЈЕВАЦ: ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. 252 СТР. Detalji   PDF
Стефан Тодоровић
 
God. 3, Br. 3 (2013) АНАЛИЗА НЕПОЗНАТЕ ЛЕКСИКЕ ИЗ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Apstrakt   PDF
Ивана В. Миоковић
 
God. 4, Br. 4 (2014) БИБЛИЈСКИ ПОДТЕКСТ ПРИПОВЕТКЕ АВИМЕЛЕХ СИМЕ МАТАВУЉА Apstrakt   PDF
Јована Н. Бандић
 
God. 2, Br. 2 (2012) Бојана Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и Владимир Гвозден (уредници). 2011. Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури Apstrakt   PDF
Соња Р. Јанков
 
God. 4, Br. 4 (2014) ВЛАДИКА МАКСИМ БРАНКОВИЋ У НАРОДНИМ ПЕСМАМА ИЗ ВУКОВЕ ЗБИРКЕ Apstrakt   PDF
Елма И. Халиловић
 
God. 5, Br. 5 (2015) ВЛАДИМИР АНДРИЋ. "ПУСТОЛОВ" Apstrakt   PDF
Анкица М. Вучковић
 
God. 5, Br. 5 (2015) Владислава Гордић Петковић – Аријана Лубурић Цвијановић (ур.). 2012. "Нова лица светске књижевности – есеји о постколонијалној књижевности и култури". Нови Сад: КЦНС. Detalji   PDF
Марко Богуновић
 
God. 5, Br. 5 (2015) ВРАГОЛАНОВE „ШЕТЊE ПО СВЕТУˮ Apstrakt   PDF
Ивана Т. Иконић
 
1 - 100 od 151 stavke/a 1 2 > >>