Pretraga


 
Broj časopisa Naslov
 
God. 1, Br. 1 (2011) TELIČNOST KOD GLAGOLA KRETANJA U FRANCUSKOM I U SRPSKOM JEZIKU Apstrakt  PDF
Ivana M. Vilić
 
God. 1, Br. 1 (2011) IZRAŽAVANJE BUDUĆNOSTI U FRANCUSKOM I SRPSKOM JEZIKU Apstrakt  PDF
Jelena G. Mihailović
 
God. 7, Br. 7 (2017) ZNAČENJA BELE I CRNE BOJE U ENGLESKIM I SRPSKIM IDIOMIMA: KONTRASTIVNA ANALIZA Apstrakt  PDF (English)
Slađana D. Mandić
 
God. 7, Br. 7 (2017) KOMPARATIVNI GLAGOLI U SRPSKOM JEZIKU U POREĐENJU SA ENGLESKIM I RUSKIM Apstrakt  PDF
Tijana I. Balek
 
God. 2, Br. 2 (2012) NAZIVI ZA CRVENE NIJANSE U MAĐARSKOM JEZIKU Apstrakt  PDF
Edita J. Andrić
 
God. 2, Br. 2 (2012) HEAD AS A CONTAINER IN ENGLISH AND SERBIAN – A COGNITIVE LINGUISTIC PERSPECTIVE Apstrakt  PDF
Nadežda R. Silaški, Biljana B. Radić Bojanić
 
God. 4, Br. 4 (2014) MAY/MIGHT I NJIHOVI SRPSKI EKVIVALENTI – NOVE TENDENCIJE U UPOTREBI Apstrakt  PDF
Snežana G. Bajat
 
God. 3, Br. 3 (2013) PREDLOŠKO-PADEŽNE KONSTRUKCIJE SA SEMANTIČKOM KOMPONENTOM UNUTRAŠNJOSTI U SRPSKOM I SLOVENAČKOM JEZIKU Apstrakt  PDF
Ana Ž. Samardžić
 
1 - 8 od 8 stavke/a

Saveti za pretraživanje:

  • Pojmovi koji se pretražuju su neosjetljivi na veličinu slova
  • Kao rezultat se vraćaju samo članci koji sadrže sve izraze u upitu
  • Višestruke reči kombinujte sa ILI da biste pronašli članke koji sadrže jedan od pojmova; npr. edukacija ILI istraživanje
  • Koristite zagrade da biste kreirali više složenijih upita; npr. arhiva ((časopis ILI konferencija) NE radnja)
  • Tražite tačnu frazu stavljajući je u navodnike; npr. "naučna fantastika"
  • Isključite reč dodavajući joj - ili NE; npr. online -politika ili online NE politika
  • Koristite * u izrazu kao zamenski znak za bilo koji niz znakova; npr. soci* pronaći će dokumente koji sadrže "sociološka" ili "socijalna".