Pretraga


 
Broj časopisa Naslov
 
God. 1, Br. 1 (2011) TELIČNE SITUACIJE I IMPERFEKTIVNI GLAGOLSKI VID U ENGLESKOM I RUMUNSKOM JEZIKU Apstrakt  PDF
Mihaela M. Lazović, Aleksandar M. Lazović
 
God. 1, Br. 1 (2011) TELIČNOST KOD GLAGOLA KRETANJA U FRANCUSKOM I U SRPSKOM JEZIKU Apstrakt  PDF
Ivana M. Vilić
 
God. 6, Br. 6 (2016) FRAZNI GLAGOLI SA PARTIKULAMA DOWN I UP U ENGLESKOM I NJIHOVI SRPSKI EKVIVALENTI – KORPUSNA ANALIZA Apstrakt  PDF (English)  PDF
Slađana D. Mandić
 
God. 4, Br. 4 (2014) ENGLESKI DVOČLANI GLAGOLI SA PARTIKULAMA OFF I ON I NJIHOV PREVOD NA SRPSKI JEZIK – KORPUSNA ANALIZA Apstrakt  PDF (English)
Aleksandra Š. Kardoš
 
God. 2, Br. 2 (2012) TELIČNOST U ENGLESKOM I RUMUNSKOM JEZIKU Apstrakt  PDF
Mihaela Lazović
 
1 - 5 od 5 stavke/a

Saveti za pretraživanje:

  • Pojmovi koji se pretražuju su neosjetljivi na veličinu slova
  • Kao rezultat se vraćaju samo članci koji sadrže sve izraze u upitu
  • Višestruke reči kombinujte sa ILI da biste pronašli članke koji sadrže jedan od pojmova; npr. edukacija ILI istraživanje
  • Koristite zagrade da biste kreirali više složenijih upita; npr. arhiva ((časopis ILI konferencija) NE radnja)
  • Tražite tačnu frazu stavljajući je u navodnike; npr. "naučna fantastika"
  • Isključite reč dodavajući joj - ili NE; npr. online -politika ili online NE politika
  • Koristite * u izrazu kao zamenski znak za bilo koji niz znakova; npr. soci* pronaći će dokumente koji sadrže "sociološka" ili "socijalna".