Obaveštenja

POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA 25. BROJ ZBORNIKA ODSEKA ZA PEDAGOGIJU

 

Poštovane koleginice i kolege, saradnici ZBORNIKA ODSEKA ZA PEDAGOGIJU,

Sa posebnim zadovoljstvom vas pozivamo da pošaljete svoje radove za novi broj Zbornika odseka za Pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, časopisa posvećenog prikupljanju, promovisanju i implementiranju aktuelnih pedagoških i deja. Tematika časopisa biće fleksibilno postavljena i inovirana u skladu sa pedagoškim promenama i intencijama, i odgovaraće autorima u slobodnom izboru problematike i interdisciplinarnom pristupu.

Časopis teži unapređivanju teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja kritičkim sagledavanjem odnosa između obrazovne teorije, politike obrazovanja i prakse, kroz razmenu iskustava naučnika i praktičara u vaspitanju i obrazovanju na domaćem, evropskom i globalnom nivou.

U časopisu će se objavljivati teorijski i empirijski radovi, stručni prilozi, primeri dobre prakse iz vaspitno-obrazovne oblasti, ekspozei sa odbrane doktorskih disertacija i master radova, originalni naučni, pregledni i stručni radovi pedagoške tematike, kao i prikazi monografskih publikacija.

Propozicije za pripremu radova, kao i ostale podatke o časopisu naći ćete na internet stranici: http://www.ff.uns.ac.rs/vesti/aktuelno/2015/ZbornikPedagogija/Uputstvo%20autorima.pdf

Rok za prijem radova je 16. 5. 2016. Radove možete slati na adresu zbornik.pedagogija@ff.uns.ac.rs Nakon prijema, radove će recenzirati dva anonimna recenzenta, a biće objavljeni radovi koji dobiju dve pozitivne recenzije.

Radovi mogu biti pisani na svim jezicima koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Radujemo se unapred našoj saradnji,

Urednica časopisa Zbornik odseka za Pedagogiju Filozofski fakultet
Novi Sad
prof . dr Milica Andevsk

 
Objavljeno: 2016-04-11 Više...
 
1 - 1 od 1 stavke/a