ANALIZA STAVOVA PEDAGOGA PREMA SPOLJAŠNJEM VREDNOVANJU

Tatjana Z. Mihajlov, Milica J. Andevski

Apstrakt


Cilj sprovedenog istraživanja je ispitivanje kako sručni saradnici (pedagozi) procenjuju doprinos spoljašnjeg vrednovanja i da li uočavaju njegov značaj za unapređenje rada i lični i profesionalni razvoj. Podaci su prikupljeni tehnikom anketiranja, a kao instrumenti korišćeni su anketni upitnik i skala procene. Uzorak je činilo osam stručnih saradnika iz osam škola koje su prošle spoljašnje vrednovanje. Dobijeni rezultati ukazuju da stručni saradnici procenjuju spoljašnje vrednovanje rada škola kao važan doprinos, ali pokazuju i razlike u pogledu tih shvatanja i otvaraju mogućnost nastavka istraživanja uzroka ovakvih shvatanja nastavnika.

Ključne reči


stručni saradnici, stavovi, spoljašnje vrednovanje

Reference


Andevski, M. i Dunđerski, S. (2006). Obrazovni standardi i menadžment kvaliteta u školi. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, (31), 667-678.

Izveštaji Tima za spoljašnje vrednovanje za 2014. godinu, po Rešenju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 614-02-101/14-15/4 od 29. 1. 2014.

Obrazac za sveukupnu procenu ostvarenosti standarda kvaliteta rada škola (2012). Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove (2012). Službeni glasnik RS, br. 9/12.

Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011). Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Beograd: ZUOV.

Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova (2010). Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Beograd: ZUOV.

Standard znanja, veština i vrednosnih stavova (kompetencije) za profesiju nastavnika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, nacrt.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2013). Službeni glasnik RS, br. 72/09, 52/11, 55/13.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.131-144

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova